Händer som arbetar vid en laptopp.

Digital examination på distans

I största möjliga mån ska examination ske digitalt på distans. Här finns tips och råd för hur du som lärare kan arbeta med digital examination på distans.
Aula nova interiört

Digital undervisning till mars

Nu förlängs perioden med distansundervisning. I största möjliga mån ska vi undervisa digitalt till och med mars 2021.

Ett montage av tre bilder: en dataskärm med kod, en ritad knuten näve och en skorsten som solen tittar fram bakom.

Satsning på forskningsmiljöer

Nio miljoner kronor satsas av HS-fakulteten på att bygga tre starka forskningsmiljöer. Forskning som väcker internationellt intresse är ett av målen.