This page in English

Ledning och styrning

På dessa sidor presenteras Örebro universitets styrning och organisation. Här finns institutioner, fakultetsnämnder och avdelningar, men även andra delar av organisationen som nätverk och föreningar. Här hittar du också centrala dokument som gäller för organisationen.

Universitetets centrala dokument är indelade i Möteshandlingar och Styrdokument.

Möteshandlingar

Under Möteshandlingar finns dokument som exempelvis rör Universitetsstyrelsens och Fakultetsnämndernas sammanträden, såsom föredragningslistor och protokoll.

Styrdokument

Under Styrdokument finns beslutade dokument som styr oss och/eller vårt myndighetsutövande på olika sätt och på olika nivåer.