This page in English

Information om coronaviruset

Örebro universitet har ställt om till digital undervisning för att hindra smittspridning av corona.

I så stor utsträckning som möjligt ska undervisning och examinationer ske på distans.  Undantag kan medges av prefekt. 

Medarbetare uppmanas att i största möjliga utsträckning arbeta från hemmet. Hänsyn ska dock tas till verksamhetens behov. Prefekt eller avdelningschef fattar beslut om undantag. 

Beslutet gäller till och med den 28 mars 2021.

Rektorsbeslut - Rekommendationer och åtgärder med anledning av Coronaviruset/Covid-19

Vi hänvisar våra studenter till Blackboard för information om vad som gäller för den kurs de läser. Det är just nu extra viktigt att kursansvariga går ut med snabb och korrekt information om sina kurser via Blackboard.

På den här sidan finns samlad information för dig som medarbetare om hur Örebro universitet arbetar för att minska spridningen av coronaviruset.