Webbpublicering

Webbkoordinatorerna arbetar med utveckling av struktur, innehåll och utseende samt ger support och utbildning i Episerver. På dessa sidor hittar du information om vilket stöd du kan få i arbetet med webbpublicering.

Webbredaktörer och webbsamordnare

För att uppdatera våra webbplatser finns 200 redaktörer har rättigheter att redigera. Bland dem finns webbsamordnare som har i uppgift att samordna och ge stöd för webbpublicering på respektive institution/avdelning. Se en lista över webbsamordnare.

Webbpubliceringsverktyget Episerver

För att uppdatera och utveckla våra webbplatser använder vi verktyget Episerver. 
Läs mer om Episerver  För att logga in behöver du vara utbildad redaktör. Logga in i Episerver

Utbildning i Episerver

För att få konto till Episerver och med det rättighet att kunna publicera på Örebro universitets webbplats, behövs en grundkurs i webbpublicering med publiceringsverktyget Episerver. Grundutbildning i webbpublicering

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver support, kontakta oss gärna på webbsupport@oru.se eller se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Manualer och instruktioner

Kontaktpersoner

Anders Bergqvist

Tjänstetitel: Webbkoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Anders Bergqvist

E-post:

Telefon: 019 303805

Rum: E2283

Anders Bergqvist

Daniel Dagernäs

Tjänstetitel: Webbredaktör Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Daniel Dagernäs

E-post:

Telefon: 019 303150

Rum: E2283

Daniel Dagernäs

Fredrik Eklund

Tjänstetitel: Webbkoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Fredrik Eklund

E-post:

Telefon: 019 301059

Rum: E2283

Fredrik Eklund